Гарантии при увольнении депутата местных органов власти

Гарантии при увольнении депутата местных органов власти

Кто отнесен к «льготным» работникам

Особенности увольнения женщин, имеющих льготы


    беременные женщины . При этом срок беременности значения не имеет, но она должна быть подтверждена медицинским заключением;

  • одинокие матери, имеющие ребенка в возрасте до 14 лет или ребенка-инвалида .

Ограничение увольнения несовершеннолетних работников

Ограничение увольнения работников, избранных в профсоюзные органы, и других категорий работников

Статья предоставлена нашему порталу
редакцией журнала «Справочник кадровика»

О статусе депутатов местных Советов народных депутатов

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про статус депутатів місцевих Рад народних депутатів

I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Законодавство про статус депутатів місцевих Рад народних депутатів

Статус депутата місцевої Ради народних депутатів Республіки Крим також визначається законодавством Республіки Крим.

Стаття 2. Виникнення і строк повноважень депутата місцевої Ради народних депутатів

Повноваження депутата, обраного замість вибулого, починаються з дня чергового після виборів депутата пленарного засідання Ради.

Повноваження депутата можуть бути припинені достроково у випадках, передбачених законодавством України.

Стаття 3. Дострокове припинення повноважень депутата місцевої Ради народних депутатів

Повноваження депутата місцевої Ради народних депутатів припиняються достроково:

у разі відкликання депутата виборцями у встановленому цим Законом порядку;

у разі втрати депутатом громадянства України;

у зв’язку з обранням його депутатом іншої Ради народних депутатів;

у разі визнання судом депутата недієздатним або безвісно відсутнім;

у зв’язку з набранням чинності обвинувальним вироком суду про позбавлення волі особи, яка є депутатом.

Повноваження депутата місцевої Ради можуть припинятися достроково також за рішенням відповідної Ради:

у зв’язку з особистою заявою депутата про складення ним депутатських повноважень.

Стаття 4. Поєднання депутатської діяльності з виконанням виробничих або службових обов’язків

Депутат місцевої Ради народних депутатів здійснює свої повноваження, не пориваючи з виробничою або службовою діяльністю.

Стаття 5. Несумісність статусу депутата місцевої Ради народних депутатів з деякими посадами та видами діяльності

Одна і та ж особа може бути депутатом лише однієї Ради народних депутатів.

Стаття 6. Взаємовідносини депутата з виборцями

Виборці можуть давати накази своїм депутатам. Депутат є відповідальним перед виборцями свого виборчого округу і їм підзвітним.

Депутат, який не виправдав довір’я виборців, може бути в будь-який час відкликаний ними у встановленому цим Законом порядку.

Стаття 7. Взаємовідносини депутата з Радою народних депутатів, до якої його обрано, та її органами

Рада народних депутатів, до якої обрано депутата, має право заслуховувати його звіти про виконання рішень і доручень Ради.

Стаття 8. Зміна статусу або припинення повноважень депутата у зв’язку із змінами в адміністративно-територіальному поділі

У разі проведення виборів до новоутворених Рад на базі існуючих Рад повноваження депутатів цих Рад припиняються.

II. ДІЯЛЬНІСТЬ ДЕПУТАТА МІСЦЕВОЇ РАДИ НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ У РАДІ ТА ЇЇ ОРГАНАХ

Стаття 9. Участь депутата в сесіях Ради

Стаття 10. Права депутата у Раді та її органах

Депутат місцевої Ради має право:

1) обирати і бути обраним до органів відповідної Ради;

2) пропонувати питання для розгляду Радою та її органами;

4) вносити для розгляду проекти рішень, інших документів, що приймаються Радою або її органами, поправки до них;

7) брати участь у дебатах, звертатися із запитами, ставити запитання доповідачам, співдоповідачам, головуючому на засіданні;

9) виступати з обгрунтуванням своїх пропозицій та з мотивів голосування, давати довідки;

Депутати у Раді можуть об’єднуватись у депутатські групи, які утворюються і діють відповідно до регламенту Ради.

Стаття 11. Депутатський запит і депутатське запитання

Голова Ради доводить текст запиту до відповідного органу або посадової особи, до яких його звернуто.

Стаття 12. Право депутата порушувати питання про перевірку діяльності підприємств, установ і організацій, брати участь у перевірках

За дорученням Ради або її органу, а також голови Ради депутат може брати участь у перевірках, що проводяться за їх рішенням.

III. ДІЯЛЬНІСТЬ ДЕПУТАТА МІСЦЕВОЇ РАДИ НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ У ВИБОРЧОМУ ОКРУЗІ

Стаття 13. Зв’язок депутата з населенням виборчого округу

Стаття 14. Розгляд депутатом пропозицій, заяв і скарг громадян

Стаття 15. Звіти депутата перед виборцями

Стаття 16. Сприяння депутатові у проведенні звітів і зустрічей з виборцями

Депутатові забезпечуються необхідні умови для проведення звітів і зустрічей з виборцями.

Звіти і зустрічі депутатів з виборцями висвітлюються засобами масової інформації.

Витрати, пов’язані з проведенням звітів депутатів перед виборцями, здійснюються за рахунок відповідних місцевих бюджетів.

Стаття 17. Участь депутата в роботі сесій інших Рад народних депутатів і зборах колективів підприємств, установ і організацій та громадян за місцем проживання

Стаття 18. Звернення депутата

Стаття 19. Право депутата на невідкладний прийом посадовими особами, одержання необхідної інформації

Стаття 20. Право депутата вимагати усунення порушення законності

Стаття 21. Депутатські групи

IV. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ З НАКАЗАМИ ВИБОРЦІВ

Стаття 22. Накази виборців

Наказами вважаються доручення, реалізація яких належить до відання відповідної Ради народних депутатів та її органів.

Стаття 23. Організація виконання наказів виборців

Хід виконання наказів виборців депутатам висвітлюється засобами масової інформації.

V. ОСНОВНІ ГАРАНТІЇ ДЕПУТАТСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Стаття 24. Непорушність повноважень депутата. Забезпечення умов для їх здійснення

Стаття 25. Звільнення депутата від виробничих або службових обов’язків для виконання депутатських повноважень

Стаття 26. Надання депутату інформаційної та юридичної допомоги

Стаття 27. Право депутата на безплатний проїзд

Порядок та умови безплатного проїзду депутатів визначаються Кабінетом Міністрів України.

Стаття 28. Охорона трудових та інших прав депутата

Стаття 29. Депутатська недоторканність депутата місцевої Ради

Стаття 30. Відповідальність за невиконання вимог Закону щодо забезпечення гарантій депутатської діяльності

VI. ПОРЯДОК ВІДКЛИКАННЯ ДЕПУТАТА МІСЦЕВОЇ РАДИ НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ

Стаття 31. Підстави для відкликання депутата місцевої Ради народних депутатів

Підставами для відкликання виборцями обраного ними депутата можуть бути:

— порушення депутатом положень Конституції і законів України;

— незадовільне виконання депутатом депутатських обов’язків, визначених цим Законом;

— невідповідність практичної діяльності депутата основним принципам і положенням його передвиборної програми;

— використання депутатського мандата в особистих та корисливих цілях; систематичне порушення депутатом норм етики і моралі.

Виборці мають право порушувати питання про відкликання депутата також з інших підстав, які вони вважатимуть суттєвими.

Стаття 32. Пропозиції про відкликання депутата

Стаття 33. Розгляд питання про відкликання депутата територіальною виборчою комісією

Стаття 34. Збирання підписів на підтримку пропозиції про відкликання депутата

Стаття 35. Призначення голосування про відкликання депутата

Стаття 36. Організація підготовки і проведення голосування про відкликання депутата

Стаття 37. Бюлетень для голосування про відкликання депутата

Стаття 38. Форми протоколів про результати голосування та списку виборців

Стаття 39. Особливості проведення голосування про відкликання депутата і встановлення його результатів

Недійсними визнаються бюлетені для голосування невстановленого зразка.

Стаття 40. Оскарження рішень щодо організації голосування про відкликання депутата

Стаття 41. Повторне порушення питання про відкликання депутата

Стаття 42. Гарантії прав депутата при розгляді питання про його відкликання

Стаття 43. Витрати, пов’язані з підготовкою і проведенням голосування про відкликання депутата

Гарантии при увольнении депутата местных органов власти

Попередження

Неможливо завантажити XML-файл

Права і обов’язки депутата

  • розмір шрифту зменшити розмір шрифту збільшити розмір шрифту
  • Друк
  • Email

Кожен депутат Львівської міської ради входить до складу однієї з 12 постійних комісій ради.

Всі права та обов’язки депутата можна розподілити на 2 групи:

  • Права та обов’язки депутата у виборчому окрузі.
  • Права та обов’язки депутата у раді та її органах.

Права та обов’язки депутата у виборчому окрузі

Депутат міської ради має право:

Депутат міської ради зобов’язаний:

Права та обов’язки депутата у раді та її органах

Депутат міської ради має право:

Депутат міської ради зобов’язаний:

Некоторые вопросы оплаты труда в органах местного самоуправления ОТГ

Так же трудовая книжка лица, на которое возложено исполнение обязанностей старосты, должна храниться по месту работы.

Одновременно с предупреждением работникам предлагается другая работа.

Однако каждый конкретный случай следует рассматривать индивидуально и обращать внимание на следующее.

Каким образом осуществить перевод работников из сельских советов, которые вошли в объединенную территориальную громаду:

— должностных лиц местного самоуправления на равнозначные должности;

— должностных лиц местного самоуправления на высшие должности?

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector