База знань

Реєстрація смерті та поховання

1.1. У випадку, якщо природна смерть людини настала поза межами лікарського закладу (без підозри на насильницьку смерть, або аварію, вбивство, надзвичайну ситуацію)

1.2. У випадку, якщо небіжчик хворів на тяжке хронічне захворювання та помер у лікарні

1.3. У випадку, неприродної смерті (настала з причини насильства,аварії, вбивства, надзвичайної ситуації тощо)

Обов’язково направляються в морг, для проведення судово-медичної експертизи, трупи людей:

Не направляються для проведення судово-медичної експертизи трупи людей у випадках:

Контактні дані бюро судово-медичних експертиз (моргів) м. Києва можна знайти за посиланням: Лікувальні установи .

3. Державна реєстрація смерті

Державна реєстрація смерті проводиться:

3.1. Підстави

Підставами для реєстрації смерті є:

А також підставами можуть бути:

3.2. Документи

Оформити свідоцтво про смерть у м. Києві можна у:

Основними документами, які необхідно пред’явити для реєстрації смерті та отримання свідоцтва про смерть є:

 • паспорт особи, що ховає померлого
 • лікарська довідка про смерть (довідку про причину смерті)
 • паспорт померлого

4. Допомога на поховання

Залежно від статусу померлого визначається орган державної влади який уповноважений здійснити виплату допомоги на поховання.

останнє місце роботи померлої особи;
Звертатися за призначенням допомоги необхідно до роботодавця.

визначається Державним центром зайнятості

визначається та виділяється за розпорядженням РДА залежно від наявності фінансування

Статус Розмір допомоги Місце отримання допомоги Нормативно-правовий акт
1. Пенсіонери у розмірі двомісячної пенсії померлого Закон України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”
2. Пенсіонери-військовослужбовці (ОВС, СБУ, ДПО, та ін. силових органів) у розмірі тримісячної пенсії, але не менше п’ятикратного розміру мінімальної заробітної плати. Закон України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб”
3. Працездатні особи, які перебували у трудових відносинах з підприємством, установою, організацією визначається Фондом соціального страхування на кожен рік. Закон України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”
4. Безробітні громадяни районні центри зайнятості м. Києва (за місцем перебування особи на обліку) Наказ Міністерства соціальної політики «Про порядок надання матеріальної допомоги по безробіттю, одноразової матеріальної допомоги безробітному та непрацездатним особам, які перебувають на його утриманні, допомоги на поховання у разі смерті безробітного або особи, яка перебувала на його утриманні»
5. Інші окремі категорії громадян районні управління праці та соціального захисту Постанова Кабінету Міністрів » Про затвердження Порядку надання допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов’язалася поховати померлого»

Допомога на поховання окремих категорій громадян, визначається як допомога на таких осіб:

5. Порядок поховань (кремацій) та підпоховань

5.1. Графік роботи кладовищ м. Києва

Адміністрація кладовищ працює (інформація станом на 31.05.2010р.):

 • у робочі дні з 8:00 до 17:00;
 • у святкові та неробочі дня з 08:00 до 16:00.

Вхід та в’їзд на кладовища дозволено до 20:00.

Після 20:00 год. та в нічні години рух кладовищем заборонено.

5.2. Підпоховання

Укладання договору-замовлення на підпоховання в родинну могилу (в межах родинного поховання) проводиться на підставі:

На підставі копії свідоцтва про смерть дозвіл на підпоховання не видається.

6. Встановлення намогильних споруд

Особливості встановлення намогильних споруд регулюються «Порядком утримання кладовищ та інших місць поховань» від 19.11.2003 № 193.

Для установлення намогильної споруди користувач місця поховання подає до ритуальної служби такі документи:

Как и где получить дубликат (копию) свидетельства о смерти, как восстановить утерянный документ

Кто может получить дубликат свидетельства о смерти

 • Родственники — обратиться в ЗАГС за копией/дубликатом вправе только родственники умершего.
 • Исключения — впрочем, Закон «Об актах гражданского состояния» допускает некоторые исключения:
 • Заинтересованное лицо — также может обратиться за дубликатом любое заинтересованное лицо, чьи права каким-либо образом затрагиваются.

Куда обращаться за повторным свидетельством о смерти

В тот ЗАГС, где было получено первоначальное свидетельство (см. как получить свидетельство о смерти).

Возникает вопрос – если наследникам неизвестно, где было оно выдавалось, тогда какое отделение оформит дубликат?
Если документ был оформлен в другом городе?

В таких ситуациях выдача повторного подтверждения смерти будет происходить по месту нахождения ЗАГСа, где проживает заявитель.

Как получить дубликат свидетельства о смерти через интернет, Единый портал государственных услуг

Для этого необходимо:

Документы для восстановления свидетельства

Рекомендуем заранее запастись следующими документами:

В отделе ЗАГСа вам предложат заполнить стандартное заявление (форма №23):

Образец заявления на получение дубликата

Сроки рассмотрения вопроса о восстановлении свидетельства о смерти

Основания к отказу в выдаче повторного экземпляра

Считать обоснованным отказ в выдаче дубликата свидетельства о смерти можно лишь только при наличии следующих причин:

Реєстрація смерті та поховання

1.1. У випадку, якщо природна смерть людини настала поза межами лікарського закладу (без підозри на насильницьку смерть, або аварію, вбивство, надзвичайну ситуацію)

1.2. У випадку, якщо небіжчик хворів на тяжке хронічне захворювання та помер у лікарні

1.3. У випадку, неприродної смерті (настала з причини насильства,аварії, вбивства, надзвичайної ситуації тощо)

Обов’язково направляються в морг, для проведення судово-медичної експертизи, трупи людей:

Не направляються для проведення судово-медичної експертизи трупи людей у випадках:

Контактні дані бюро судово-медичних експертиз (моргів) м. Києва можна знайти за посиланням: Лікувальні установи .

3. Державна реєстрація смерті

Державна реєстрація смерті проводиться:

3.1. Підстави

Підставами для реєстрації смерті є:

А також підставами можуть бути:

3.2. Документи

Оформити свідоцтво про смерть у м. Києві можна у:

Основними документами, які необхідно пред’явити для реєстрації смерті та отримання свідоцтва про смерть є:

 • паспорт особи, що ховає померлого
 • лікарська довідка про смерть (довідку про причину смерті)
 • паспорт померлого

4. Допомога на поховання

Залежно від статусу померлого визначається орган державної влади який уповноважений здійснити виплату допомоги на поховання.

останнє місце роботи померлої особи;
Звертатися за призначенням допомоги необхідно до роботодавця.

визначається Державним центром зайнятості

визначається та виділяється за розпорядженням РДА залежно від наявності фінансування

Статус Розмір допомоги Місце отримання допомоги Нормативно-правовий акт
1. Пенсіонери у розмірі двомісячної пенсії померлого Закон України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”
2. Пенсіонери-військовослужбовці (ОВС, СБУ, ДПО, та ін. силових органів) у розмірі тримісячної пенсії, але не менше п’ятикратного розміру мінімальної заробітної плати. Закон України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб”
3. Працездатні особи, які перебували у трудових відносинах з підприємством, установою, організацією визначається Фондом соціального страхування на кожен рік. Закон України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”
4. Безробітні громадяни районні центри зайнятості м. Києва (за місцем перебування особи на обліку) Наказ Міністерства соціальної політики «Про порядок надання матеріальної допомоги по безробіттю, одноразової матеріальної допомоги безробітному та непрацездатним особам, які перебувають на його утриманні, допомоги на поховання у разі смерті безробітного або особи, яка перебувала на його утриманні»
5. Інші окремі категорії громадян районні управління праці та соціального захисту Постанова Кабінету Міністрів » Про затвердження Порядку надання допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов’язалася поховати померлого»

Допомога на поховання окремих категорій громадян, визначається як допомога на таких осіб:

5. Порядок поховань (кремацій) та підпоховань

5.1. Графік роботи кладовищ м. Києва

Адміністрація кладовищ працює (інформація станом на 31.05.2010р.):

 • у робочі дні з 8:00 до 17:00;
 • у святкові та неробочі дня з 08:00 до 16:00.

Вхід та в’їзд на кладовища дозволено до 20:00.

Після 20:00 год. та в нічні години рух кладовищем заборонено.

5.2. Підпоховання

Укладання договору-замовлення на підпоховання в родинну могилу (в межах родинного поховання) проводиться на підставі:

На підставі копії свідоцтва про смерть дозвіл на підпоховання не видається.

6. Встановлення намогильних споруд

Особливості встановлення намогильних споруд регулюються «Порядком утримання кладовищ та інших місць поховань» від 19.11.2003 № 193.

Для установлення намогильної споруди користувач місця поховання подає до ритуальної служби такі документи:

Реєстрація смерті та поховання

1.1. У випадку, якщо природна смерть людини настала поза межами лікарського закладу (без підозри на насильницьку смерть, або аварію, вбивство, надзвичайну ситуацію)

1.2. У випадку, якщо небіжчик хворів на тяжке хронічне захворювання та помер у лікарні

1.3. У випадку, неприродної смерті (настала з причини насильства,аварії, вбивства, надзвичайної ситуації тощо)

Обов’язково направляються в морг, для проведення судово-медичної експертизи, трупи людей:

Не направляються для проведення судово-медичної експертизи трупи людей у випадках:

Контактні дані бюро судово-медичних експертиз (моргів) м. Києва можна знайти за посиланням: Лікувальні установи .

3. Державна реєстрація смерті

Державна реєстрація смерті проводиться:

3.1. Підстави

Підставами для реєстрації смерті є:

А також підставами можуть бути:

3.2. Документи

Оформити свідоцтво про смерть у м. Києві можна у:

Основними документами, які необхідно пред’явити для реєстрації смерті та отримання свідоцтва про смерть є:

 • паспорт особи, що ховає померлого
 • лікарська довідка про смерть (довідку про причину смерті)
 • паспорт померлого

4. Допомога на поховання

Залежно від статусу померлого визначається орган державної влади який уповноважений здійснити виплату допомоги на поховання.

останнє місце роботи померлої особи;
Звертатися за призначенням допомоги необхідно до роботодавця.

визначається Державним центром зайнятості

визначається та виділяється за розпорядженням РДА залежно від наявності фінансування

Статус Розмір допомоги Місце отримання допомоги Нормативно-правовий акт
1. Пенсіонери у розмірі двомісячної пенсії померлого Закон України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”
2. Пенсіонери-військовослужбовці (ОВС, СБУ, ДПО, та ін. силових органів) у розмірі тримісячної пенсії, але не менше п’ятикратного розміру мінімальної заробітної плати. Закон України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб”
3. Працездатні особи, які перебували у трудових відносинах з підприємством, установою, організацією визначається Фондом соціального страхування на кожен рік. Закон України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”
4. Безробітні громадяни районні центри зайнятості м. Києва (за місцем перебування особи на обліку) Наказ Міністерства соціальної політики «Про порядок надання матеріальної допомоги по безробіттю, одноразової матеріальної допомоги безробітному та непрацездатним особам, які перебувають на його утриманні, допомоги на поховання у разі смерті безробітного або особи, яка перебувала на його утриманні»
5. Інші окремі категорії громадян районні управління праці та соціального захисту Постанова Кабінету Міністрів » Про затвердження Порядку надання допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов’язалася поховати померлого»

Допомога на поховання окремих категорій громадян, визначається як допомога на таких осіб:

5. Порядок поховань (кремацій) та підпоховань

5.1. Графік роботи кладовищ м. Києва

Адміністрація кладовищ працює (інформація станом на 31.05.2010р.):

 • у робочі дні з 8:00 до 17:00;
 • у святкові та неробочі дня з 08:00 до 16:00.

Вхід та в’їзд на кладовища дозволено до 20:00.

Після 20:00 год. та в нічні години рух кладовищем заборонено.

5.2. Підпоховання

Укладання договору-замовлення на підпоховання в родинну могилу (в межах родинного поховання) проводиться на підставі:

На підставі копії свідоцтва про смерть дозвіл на підпоховання не видається.

6. Встановлення намогильних споруд

Особливості встановлення намогильних споруд регулюються «Порядком утримання кладовищ та інших місць поховань» від 19.11.2003 № 193.

Для установлення намогильної споруди користувач місця поховання подає до ритуальної служби такі документи:

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector
×
×