Державна фіскальна служба України

Державна фіскальна служба України

Класифікатор документів

Код документа

Найменування

Розділ 1 «Митні документи»

Митна декларація, заповнена у звичайному порядку

Митна декларація для багаторазового переміщення товарів, транспортних засобів

Додаткова митна декларація

Книжка (карнет) А.Т.А.

Митна декларація, форма якої затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 15 липня 1997 року N 748

Уніфікована митна квитанція МД-1

Митна декларація, форма якої затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 21 травня 2012 року N 431

Електронне повідомлення для поміщення у митний режим митного складу товарів, що ввозяться на митну територію України

Електронне повідомлення для поміщення у митний режим реекспорту товарів, що вивозяться за межі митної території України

Електронне повідомлення для розміщення на митний склад товарів, поміщених у інші митні режими

Електронне повідомлення для вивезення з митного складу товарів, розміщених на митному складі

Митна декларація, за якою було відмовлено у випуску товарів

Періодична митна декларація

Тимчасова митна декларація

Митна декларація М-16

Генеральна (загальна) декларація (для водних та повітряних транспортних засобів)

Митна декларація CN 22

Митна декларація CN 23

Супровідна адреса CP 71

Бланк-пачка (супровідна адреса/митна декларація) CP72

Декларація митної вартості

Рішення про коригування митної вартості товарів

Рішення про визначення коду товару згідно з УКТ ЗЕД

Попереднє рішення з питань класифікації товарів (у тому числі комплектних об’єктів) згідно з УКТ ЗЕД

Рішення митного органу, надане відповідно до частини другої статті 21 Митного кодексу України

Контрольний список складових комплектного об’єкта

Попереднє рішення про країну походження товарів

Попереднє рішення з питань надання дозволу на поміщення товарів у митний режим переробки на митній території

Попереднє рішення з питань надання дозволу на поміщення товарів у митний режим переробки за межами митної території

Картка обліку особи, яка здійснює операції з товарами

Кваліфікаційне посвідчення агента з митного оформлення

Ліцензія на провадження митної брокерської діяльності

Посвідчення про реєстрацію ТЗ

Сертифікат уповноваженого економічного оператора на спрощення митних процедур

Сертифікат уповноваженого економічного оператора щодо надійності і безпеки

Сертифікат уповноваженого економічного оператора на спрощення митних процедур та щодо надійності і безпеки

Дозвіл митного органу на застосування спеціального спрощення у вигляді здійснення митного контролю в першочерговому порядку

Повідомлення уповноваженого економічного оператора про доставку товарів

Акт про проведення огляду (переогляду) товарів, транспортних засобів, ручної поклажі та багажу

Протокол про порушення митних правил

Попередня митна декларація, по якій здійснено випуск товарів відповідно до частини 4 статті 259 Митного кодексу України

Попередня митна декларація (крім позначеної кодом 1800)

Повідомлення про транзитне переміщення

Повідомлення про транзитне переміщення міжнародного експрес-відправлення (крім позначеного кодом 1804)

Електронне повідомлення МДП — ЕПД (TIR — EPD)

Висновок про повернення з державного бюджету України помилково та/або надміру сплачених митних платежів

Розділ 2 «Транспортні (перевізні) документи»

Некласифікований транспортний (перевізний) документ

Внутрішній транспортний документ

Non-negotiable морський транспортний документ (морська накладна)

Negotiable морський транспортний документ

Залізнична накладна для внутрішнього сполучення

Міжнародна автомобільна накладна (CMR)

Авіаційна вантажна накладна (Air Waybill)

Коносамент (Bill of Lading)

Вантажна відомість (Cargo Manifest)

Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу

Книжка МДП (Carnet TIR)

Свідоцтво про допущення дорожнього транспортного засобу до перевезення товарів під митними печатками та пломбами

Багажна квитанція (ярлик)

Дозвіл на здійснення міжнародних перевезень автомобільним транспортом

Книжка МДП (iCarnet) для внутрішнього перевезення

Розділ 3 «Комерційні документи»

Некласифікований комерційний документ

Банківський платіжний документ, що стосується товару

Платіжний документ, що підтверджує вартість товару

Бухгалтерський документ, що підтверджує вартість товару

Банківський платіжний документ, що підтверджує факт оплати транспортно-експедиційних послуг

Калькуляція транспортних витрат

Документ, що підтверджує вартість перевезення товару

Документ, що підтверджує вартість страхування

Рахунок про здійснення платежів третім особам на користь продавця

Рахунок про сплату комісійних, посередницьких послуг, пов’язаних із виконанням умов договору (угоди, контракту)

Виписка з бухгалтерської документації

Каталог виробника товару

Специфікація виробника товару

Прейскурант (прайс-лист) виробника товару

Висновок про якісні характеристики товарів, підготовлений спеціалізованими експертними організаціями

Висновок про вартісні характеристики товару, підготовлений спеціалізованою експертною організацією

Документ, що містить інформацію біржових організацій про вартість товару або сировини

Розрахунок ціни (калькуляція)

Некласифікований документ, який підтверджує заявлену митну вартість (крім позначених кодами 3001 — 3021, 3023)

Документ, що підтверджує надання знижок

Розділ 4 «Договори та інші документи, що підтверджують право володіння, користування та/або розпорядження товарами»

Некласифікований зовнішньоекономічний договір (контракт)

Зовнішньоекономічний договір (контракт) на відшкодувальній основі (крім позначених кодами 4100 або 4104)

Посередницький зовнішньоекономічний договір (контракт)

Доповнення до зовнішньоекономічного договору (контракту)

Некласифікований внутрішній договір (контракт)

Внутрішній договір (контракт) комісії

Внутрішній договір (контракт) доручення

Доповнення до внутрішнього договору (контракту)

Внутрішній договір складського зберігання

Авторський договір на використання об’єкта права інтелектуальної власності

Договір про надання послуг митного брокера

Ліцензійний договір на використання об’єкта права інтелектуальної власності

Договір (контракт) про перевезення

Інший документ, що використовується у міжнародній практиці замість договору (контракту)

Договір суднового постачання

Договір найму (оренди, лізингу, фрахтування, чартеру) повітряних, морських, річкових суден та інших транспортних засобів з екіпажем

Договір найму (оренди, лізингу, фрахтування, чартеру) повітряних, морських, річкових суден та інших транспортних засобів без екіпажу

Пропозиція укласти договір (оферта)

Прийняття пропозиції укласти договір (акцепт)

Договір оренди (оперативного лізингу)

Договір фінансового лізингу

Зовнішньоекономічний договір складського зберігання

Угода про розподіл продукції

Дозвіл на здійснення міжнародних передач товарів (Держекспортконтроль України)

Висновок на здійснення міжнародних передач товарів (Держекспортконтроль України)

Свідоцтво на право вивезення (тимчасового вивезення) культурних цінностей (Мінкультури України)

Сертифікат відповідності (орган із сертифікації)

Свідоцтво про визнання відповідності (орган із сертифікації)

Дозвіл на здійснення міжнародних перевезень радіоактивних матеріалів

Індивідуальна ліцензія на ввезення (пересилання) в Україну цінних паперів (НБУ)

Індивідуальна ліцензія на вивезення (пересилання) за межі України цінних паперів (НБУ)

Спеціальний дозвіл НБУ на ввезення уповноваженим банком в Україну валюти України (НБУ)

Спеціальний дозвіл НБУ на вивезення уповноваженим банком з України валюти України (НБУ)

Спеціальний дозвіл НБУ на ввезення юридичною особою (крім уповноважених банків) в Україну банківських металів (НБУ)

Індивідуальна ліцензія на вивезення фізичною особою за межі України банківських металів (територіальне управління НБУ)

Сертифікат Кімберлійського процесу

Сертифікат країни-експортера, що засвідчує якість насіння та/або садивного матеріалу, або сертифікат OECP і сертифікат ISTA

Спеціальна ліцензія на імпорт товарів (Мінекономрозвитку України)

Разова (індивідуальна) ліцензія на здійснення зовнішньоекономічної операції (Мінекономрозвитку України)

Дозвіл на проведення зовнішньоекономічної операції з реекспорту товарів (Мінекономрозвитку України)

Ліцензія на імпорт в Україну цукру-сирцю з тростини в межах тарифної квоти (Мінекономрозвитку України)

Ліцензія на імпорт товарів

Ліцензія на експорт товарів

Ліцензія на експорт шин в Україну (уповноважений орган Республіки Білорусь)

Карантинний сертифікат (при переміщенні товарів через адміністративний кордон ВЕЗ «Крим»)

Розділ 6 «Документи, що використовуються для проведення попереднього документального контролю»

Карантинний дозвіл (Держветфітослужба України) (використовується для проведення попереднього документального контролю)

Главное меню

ФТС в России

Калькулятор валют

Информация для участников ВЭД Вниманию участников ВЭД Памятка для участников внешнеэкономической деятельности по документам, необходимым для таможенного декларирования товаров

Памятка для участников внешнеэкономической деятельности по документам, необходимым для таможенного декларирования товаров

I. О документах, необходимых для таможенного декларирования товаров.

II. Таможенное декларирование отдельных категорий товаров.

III. Сведения о количестве требуемых документов (по состоянию 2014 год).

IV. Работа по подготовке проектов приказов, предусматривающих отмену требования о представлении разрешительных документов.

I. О документах, необходимых для таможенного

1. Декларация на товары.

2. Документы, на основании которых заполнена таможенная декларация.

К таким документам относятся:

1) документы, подтверждающие полномочия лица, подающего таможенную декларацию:

3) транспортные (перевозочные) документы:

4) документы, подтверждающие соблюдение запретов и ограничений (Приложение 1, 2):

сертификата соответствия, удостоверяющего соответствие объекта требованиям технических регламентов Российской Федерации;

акта государственного контроля и оценки стоимости драгоценных металлов, экспортируемых из Таможенного союза;

акта государственного контроля;

сертификата вывоза необработанных природных алмазов.

7) документы, на основании которых был заявлен классификационный код товара по Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности:

8) документы, подтверждающие уплату и (или) обеспечение уплаты таможенных платежей:

10) документы, подтверждающие изменение срока уплаты таможенных пошлин, налогов:

учредительные документы покупателя ввозимых товаров;

внешнеторговый договор купли-продажи (возмездный договор поставки), действующие приложения, дополнения и изменения к нему;

страховые документы в зависимости от установленных договором условий сделки;

котировки мировых бирж в случае, если ввозится биржевой товар;

другие документы и сведения, которые декларант может представить в подтверждение заявленной таможенной стоимости.

При определении таможенной стоимости по методу вычитания лицом, заполнившим ДТС, должны быть представлены следующие документы:

учредительные документы декларанта;

учредительные документы лица, которому проданы оцениваемые, идентичные или однородные товары;

договоры, по которым оцениваемые, идентичные или однородные товары проданы на таможенной территории Таможенного союза;

При определении таможенной стоимости по методу сложения лицом, заполнившим ДТС, должны быть представлены следующие документы:

страховые документы в зависимости от установленных договором условий сделки;

другие документы и сведения, которые декларант может представить в подтверждение заявленной таможенной стоимости.

в зависимости от основы, выбранной для определения таможенной стоимости, документы и сведения, перечисленные в пунктах 1 – 4 Перечня;

договоры аренды, лизинга, мены, дарения и другие договоры, содержащие сведения о стоимости или расчеты стоимости ввозимых товаров;

счета-проформы, спецификации, содержащие стоимостную оценку товаров;

другие документы и сведения, которые может представить декларант для подтверждения заявленной таможенной стоимости.

2) документы, подтверждающие уплату и (или) обеспечение уплаты таможенных платежей:

а) при уплате таможенных пошлин, налогов в безналичном порядке – платежный документ (платежное поручение);

В зависимости от способа обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов представляются следующие документы:

— при залоге имущества – договор о залоге имущества между таможенным органом и плательщиком таможенных пошлин, налогов;

— при предоставлении банковской гарантии – таможенный приходный ордер;

— при внесении денежных средств (денег) в качестве обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов – таможенная расписка;

— при поручительстве – договор поручительства между таможенным органом и поручителем.

2) транспортные (перевозочные) документы, если они имеются;

5) платежный документ, подтверждающий уплату таможенного сбора.

II. Таможенное декларирование отдельных категорий товаров

Перечень документов, представляемых при декларировании подакцизных товаров, драгоценных камней и драгоценных металлов

III. Сведения о количестве требуемых документов

(по состоянию на 2014 год)

при экспорте – 3.

IV. Работа по подготовке проектов приказов, предусматривающих отмену требования о представлении разрешительных документов

Документы, необходимые при декларировании товаров, подпадающих под действие запретов и ограничений

  1. I.ВВОЗ:

Основание для применения разрешительного документа

(Решение ЕЭК, Федеральный закон, Указ Президента Российской Федерации и т. д.)

Наимено-вание разреши-тельного документа

Орган (организа-ция), выдавший документ

при которой представ-ляется разрешитель-ный документ[1]

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПЕРЕВОЗКИ КОМПАНИИ ALITALIA (ПАССАЖИРОВ И БАГАЖА)

последнее обновление: 10 октября 2018

ДЛЯ ВСЕХ СТРАН, КРОМЕ США, КАНАДЫ, ИТАЛИИ, ГЕРМАНИИ И АВСТРИИ

Термины и определения, используемые в настоящих Общих условиях перевозки (далее «ОУП»), имеют следующие значения:

Веб-сайт компании Alitalia

Означает веб-сайт Авиакомпании (http://www.alitalia.com), на котором опубликованы настоящие ОУП и другая важная информация.

Означает пассажира, который приобрел билет на авиаперевозку с целью, не связанной с профессиональной или деловой деятельностью.

ЭМД, электронные ваучеры, КВП

Рейс или перелет

Означает маршрут согласованной перевозки, который может состоять из одного или нескольких сегментов.

СПЗ («Специальные права заимствования»)

Означает каждый национальный, международный или межконтинентальный отрезок перелета.

Означает временной период, в который необходимо пройти регистрацию.

2.1. Настоящие ОУП применяются исключительно к услугам по авиаперевозке, оказываемым компаниями Alitalia и Alitalia CityLiner.

2.4. В случае чартерных рейсов настоящие ОУП применяются, только если это указано в соответствующем соглашении или на Билете.

СОГЛАШЕНИЕ НА ПЕРЕВОЗКУ, БРОНИРОВАНИЕ, БИЛЕТ, ТАРИФЫ И ДРУГИЕ РАСХОДЫ

3.1. Соглашение на перевозку

3.3.2. Билет не может быть передан третьим лицам.

3.4. Тарифы и другие расходы

РЕГИСТРАЦИЯ И ПОСАДКА

ОТКАЗ И ОГРАНИЧЕНИЯ НА ПЕРЕВОЗКУ

a) это необходимо для соблюдения законов, норм или правил любой страны отправления, назначения или транзита;

b) это необходимо по письменному запросу от властей страны отправления, транзита или назначения;

f) пассажир отказался пройти процедуру досмотра;

i) пассажир уничтожил свои проездные документы во время перелета или отказался предъявить их экипажу;

ПОМОЩЬ ПАССАЖИРАМ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ

6.1. На регистрацию для перевозки компанией Alitalia:

a) пассажиров с ограниченными возможностями;

b) детей до двух лет и несовершеннолетних без сопровождения;

c) пассажиров с заболеваниями или других пассажиров, требующих особой помощи;

d) беременных женщин,

6.2. Пассажиры с ограниченными возможностями

6.3. Дети до двух лет и несовершеннолетние без сопровождения

6.3.1. Каждый ребенок до двух лет должен путешествовать в сопровождении хотя бы одного родителя или лица старше 18 лет.

6.4. Пассажиры с заболеваниями или другие пассажиры, нуждающиеся в помощи, беременные женщины

Ниже приведены общие положения, касающиеся перевозки багажа и другого имущества пассажиров.

Животные пассажира считаются перевесом багажа, когда вверяются компании Alitalia для перевозки в грузовом отсеке.

ОГРАНИЧЕНИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО СОДЕРЖИМОГО БАГАЖА

ВРЕМЯ, ЗАДЕРЖКИ И ОТМЕНЫ РЕЙСОВ

ПОВЕДЕНИЕ НА БОРТУ

Пассажир не будет иметь права на перевозку в случае препятствования такому досмотру.

ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА И ОГРАНИЧЕНИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

(i) смерти или телесных повреждений пассажиров;

(ii) задержки воздушной перевозки пассажиров;

(iii) задержки воздушной перевозки багажа; и

(iv) повреждения, уничтожения или утрату багажа,

13.2. В следующем информационном примечании содержится краткое изложение вышеуказанных правил.

Примирение сторон (т.н. «Conciliazione Paritetica»)

ИЗМЕНЕНИЯ И ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

Агенты, сотрудники или служащие компании Alitalia не имеют права на изменение, замену или отмену настоящих ОУП.

Ни одно из положений настоящих ОУП не может считаться освобождением от любых правовых обязательств компании.

Общие условия перевозки (ОУП). Политика конфиденциальности

СБОР И ОБРАБОТКА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

последнее обновление: 10 октября 2018

Об утверждении Налогового разъяснения относительно применения отдельных норм Закона Украины «О налоге с доходов физических лиц» в части налогообложения иностранцев и нерезидентов (извлечение)

Председатель Ю. КРАВЧЕНКО

Налоговое разъяснение относительно применения отдельных норм Закона Украины «О налоге с доходов физических лиц» в части налогообложения иностранцев и нерезидентов

1. Относительно процедуры определения физическим лицом — иностранцем резидентского статуса

физические лица — резиденты, получающие как доходы с источником их происхождения с территории Украины, так и иностранные доходы;

физические лица — нерезиденты, получающие доходы с источником их происхождения с территории Украины.

Закон не распространяет указанный порядок на отношения физических лиц — нерезидентов с физическими лицами — резидентами.

3. Относительно включения в состав общего налогооблагаемого дохода компенсации стоимости жилого помещения

а) приобретения по договору купли-продажи, дарения, мены, другим гражданско-правовым соглашениям;

б) выкупа земельных участков, на которых расположены объекты недвижимого имущества, принадлежащие им на праве собственности;

в) принятия наследства.

Пункт 2.1 статьи 2 Закона определяет, что налогоплательщиками являются:

резидент, получающий как доходы (i) с источником их происхождения с территории Украины, (ii) так и иностранные доходы;

нерезидент, получающий доходы (i) с источником их происхождения с территории Украины.

Пункт 3.2 статьи 3 Закона определяет, что объектом налогообложения нерезидента является:

(i) общий месячный налогооблагаемый доход с источником его происхождения из Украины;

(ii) общий годовой налогооблагаемый доход с источником его происхождения из Украины;

(iii) доходы с источником их происхождения из Украины, подлежащие конечному налогообложению при их выплате.

Директор Департамента налогообложения физических лиц В. ДУБЕЛЬ

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector